Το εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Παρμακλή, με έδρα τη Λάρισα, αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο στο χώρο του τυροκομείου και γενικότερα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με περισσότερες από 120 τυροκομικές μονάδες, για λογαριασμό του ΕΛΟΓΑΚ, προσφέροντας εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας.

​Το εργαστήριό μας, ξεκίνησε τη λειτουργία του, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών και βασικό του κριτήριο αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, στηριζόμενο στον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Στο χώρο των γαλακτοκομικών, το εργαστήριό μας είναι το μοναδικό που διαθέτει κινητή μονάδα ελέγχου γάλακτος, με Πανελλαδική εξυπηρέτηση, για την πραγματοποίηση επιτόπιων αυτοελέγχων στο χώρο παραγωγής - παραλαβής γάλακτος, παρουσία του παραγωγού.

Αναλύσεις

Πιστοποιητικά

Νέο τυροκομείο;

Είμαστε εδώ!